Πρόσκληση Μελών σε Γενική Συνέλευση

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του σωματείου «Αθλητικός Σύλλογος Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων Άτλαντας», στη συνεδρίασή της στις 25-04-2022 αποφάσισε τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του σωματείου, το Σάββατο 07-05-2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Γέρακα Αττικής, οδός Έβρου 25, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου ΓΣ και Γραμματέα ΓΣ
  2. Εκλογή 2 μελών Εφορευτικής Επιτροπής (το 3ο μέλος θα είναι Δικαστικός Αντιπρόσωπος)
  3. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή 1 Προέδρου ΔΣ, 4 τακτικών μελών ΔΣ, 5 αναπληρωματικών μελών ΔΣ, 3 τακτικών μελών ΕΕ και 3 αναπληρωματικών μελών ΕΕ.

            Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 07-05-2022 και ώρα 18.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.