Πρόσκληση μελών σε τακτική Γενική Συνέλευση κα κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων “ΑΤΛΑΝΤΑΣ” κατά την συνεδρίασή του στις 05.01.2024 αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του σωματείου, την Κυριακή 11.02.2024 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Γέρακα, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 44 στο Γέρακα, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση αυτής.
  3. Έκθεση πεπραγμένων και διοικητικός απολογισμός 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση αυτών.
  4. Οικονομικός απολογισμός 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση αυτού.
  5. Προϋπολογισμός έτους 2024 και έγκριση αυτού.
  6. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό του σωματείου απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 12.02.2024 και ώρα 18.00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.