Πρόσκληση Μελών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 24.5.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Αθλητικός Σύλλογος Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων Άτλαντας», στη συνεδρίασή του στις 11-05-2022 αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του σωματείου, τη Τρίτη 24-05-2022 και ώρα 20.00 στο Γέρακα Αττικής, οδός Ύδρας 4 & Καλύμνου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1.  Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού του Αθλητικού Συλλόγου Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων ΑΤΛΑΝΤΑΣ για το οικονομικό έτος 2022 (Από 1.1.2022 έως 31.12.2022).

  2.  Έγκριση καταχώρησης του πρακτικού αρχαιρεσιών της προηγούμενης Γ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων ΑΤΛΑΝΤΑΣ της 7.5.2022, στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου το οποίο θεωρήθηκε μεταγενέστερα από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα στις 10.5.2022.

            Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Τετάρτη  25-05-2022 και ώρα 20.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.