Πρόσκληση Μελών σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων “ΑΤΛΑΝΤΑΣ” κατά την συνεδρίασή του στις 02.01.2023 αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του σωματείου, την Κυριακή 05.02.2023 και ώρα 11.00 το πρωί στο Γέρακα Αττικής, οδός Έβρου 25, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 07.05.2022 – 31.12.2022 και έγκριση αυτής.
  3. Έκθεση πεπραγμένων και διοικητικός απολογισμός 07.05.2022 – 31.12.2022 και έγκριση αυτών.
  4. Οικονομικός απολογισμός 07.05.2022 – 31.12.2022 και έγκριση αυτού.
  5. Προϋπολογισμός έτους 2023 και έγκριση αυτού.
  6. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό του σωματείου απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 06.02.2023 και ώρα 18.00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.