Κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνει, σε συνεργασία με μια χώρα υποδοχής, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων (EODD) και Μεταμόσχευσης, με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δωρεά οργάνων σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμόσχευσης εντάσσεται στην προσπάθεια ενημέρωσης για τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων, ως ένας τρόπος να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Η προσπάθεια αυτή έχει σαν στόχο το να προκαλέσει συζήτηση και προβληματισμό, τόσο ανάμεσα στο ευρύ κοινό, στην ιατρική κοινότητα αλλά και στους φορείς σχεδιασμού της Δημόσιας Υγείας.  Κυρίως όμως, είναι μία ημέρα για να τιμήσουμε όλους τους δότες και τις οικογένειές τους, που με τη γενναία αυτή πράξη της δωρεάς έσωσαν τις ζωές πολλών συνανθρώπων μας ο καθένας τους, βοηθώντας συγχρόνως και τις οικογένειες των ληπτών.  Πρόκειται για μία απόφαση υψίστου ηθικής σημασίας, καθώς προσφέρεται το δώρο της ζωής, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, πέραν της ηθικής ικανοποίησης της προσφοράς στο συνάνθρωπο.

Για να τιμηθεί όμως σωστά αυτό το δώρο ζωής, θα πρέπει να αποτελέσει φροντίδα όλων μας το να υπάρχουν και να ακολουθούνται πρότυπα και κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και ηθικής στο χώρο των μεταμοσχεύσεων. Η μεταμόσχευση είναι ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα και συχνά είναι η μόνη αποτελεσματική αγωγή σε περίπτωση σοβαρής οργανικής ανεπάρκειας. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή μπορεί να σώσει ζωές μόνο αν υπάρχουν αρκετά όργανα διαθέσιμα για μεταμόσχευση. Πόσες ζωές θα μπορούσαν όμως να σωθούν αν περισσότερα άτομα γνώριζαν την τεράστια ανάγκη που υπάρχει για δωρεά οργάνων και απλά έδιναν τη συγκατάθεσή τους να γίνουν δωρητές!

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ευεργετηθεί από μια επιτυχημένη μεταμόσχευση και εκατομμύρια ακόμη περιμένουν τη σωτηρία. Το μεγάλο και δυσεπίλυτο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των διαθέσιμων οργάνων προς μεταμόσχευση και του αριθμού των ασθενών στις λίστες αναμονής. Μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο, περιμένοντας το μόσχευμα που θα τους χαρίσει τη ζωή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεργάζονται με τα κράτη μέλη για να αυξηθεί ο αριθμός των δωρητών οργάνων, καθώς και να βελτιωθούν τα συστήματα μεταμόσχευσης και η ποιότητα και η ασφάλεια των διαδικασιών μεταμόσχευσης. Το 2010, εγκρίθηκε η οδηγία 2010/53/EΕ σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί, μέσω του προγράμματος «Υγεία-ΕΕ», αρκετά σχέδια ανταλλαγής και εφαρμογής ορθών πρακτικών.